Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương 
  Tổ chức chủ trì Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Hải Dương 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Xuân Thắng 
  Cán bộ phối hợp Nguyễn Thái Sơn, Vũ Thị Hằng Nga, Vũ Thị Bích Hạnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Tâm 
  Lĩnh vực nghiên cứu 60102. Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực 
  Tóm tắt Biên soạn, xuất bản sách và tài liệu về di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hả Dương. Thực hiện phóng sự về di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu. Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu. 
  Từ khoá Di tích lịch sử cách mạng;Bảo tồn;Ý nghĩa lịch sử;Tuyên truyền 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127