Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005-2015 
  Tổ chức chủ trì Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Cao Bằng 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Hoàng Thị Bình 
  Cán bộ phối hợp KS. Nông Quốc Huân, CN. Phan Thị Tuyết Chinh, KS. Ma Ích Cấn, KS. Nông Ích Thượng, KS. Nguyễn Thị Tân, KS. Đặng Quang Bình, KS. Hứa Văn Kiền, KS. Nguyễn Văn Thiện 
  Lĩnh vực nghiên cứu 499. Khoa học nông nghiệp khác 
  Thời gian bắt đầu 2016 
  Thời gian kết thúc 2018 
  Tóm tắt Khảo sát thực tế việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất tại các địa phương đã được lựa chọn triển khai thực hiện đề tài, dự án. Nghiên cứu phân tích, điều tra, khảo sát viết báo cáo về hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất. 
  Từ khoá Nông nghiệp;Nghiên cứu khoa học;Ứng dụng;Hiệu quả 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127