Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen 
  Tổ chức chủ trì Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Cao Bằng 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Tình 
  Cán bộ phối hợp TS. Nguyễn Xuân Vũ, ThS. Lương Hùng Tiến, TS. Trần Văn Chí, ThS. Lưu Hồng Sơn, ThS. Trần Thị Lý, ThS. Đinh Thị Kim Hoa, ThS. Phạm Thị Vinh, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Tuyết Mai, Hoàng Văn Sầm 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40105. Cây công nghiệp và cây thuốc 
  Thời gian bắt đầu 01/2016 
  Thời gian kết thúc 12/2017 
  Tóm tắt Điều tra và thu thập các giống tỏi địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hoàn thiện quy trình trồng và bảo quản tỏi Đồng Mu quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng mô hình tỏi thương phẩm. Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất tỏi đen. Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm từ tỏi đen, bột tỏi đen, rượu tỏi đen. 
  Từ khoá Tỏi đen;Tỏi Đồng Mu;Trồng trọt;Bột tỏi đen;Rượu tỏi đen;Sản xuất 
  Trạng thái Hết thời hạn chưa nộp BC 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127