Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Văn học Cao Bằng hiện đại từ 1945 đến nay 
  Tổ chức chủ trì Viện Văn học 
  Cơ quan chủ quản Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 
  Cán bộ phối hợp TS. Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Xuân Hùng, PGS.TS. Cao Thị Hảo, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, ThS. Đoàn Ánh Dương, ThS. Nguyễn Mạnh Tiến 
  Lĩnh vực nghiên cứu 60205. Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam 
  Thời gian bắt đầu 01/2016 
  Thời gian kết thúc 12/2017 
  Tóm tắt Tổng quan về văn hóa, văn học Cao Bằng. Đặc điểm và thành tựu văn học Cao Bằng từ 1945 đên nay. Một số tác giả tiêu biểu của văn học Cao Bằng hiện đại từ 1945 đến nay. 
  Từ khoá Văn học;Văn học hiện đại;Văn hóa;Thành tựu;Tác giả 
  Trạng thái Hết thời hạn chưa nộp BC 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127