Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống, canh tác và phát triển cây thuốc thất diệp nhất chi hoa (Paris polyphylla Sm) tại Cao Bằng 
  Tổ chức chủ trì Viện Khoa học sự sống 
  Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì Đại học Thái Nguyên 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Cao Bằng 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Bế Văn Thịnh 
  Cán bộ phối hợp ThS. Trần Minh Hòa, TS. Lê Sỹ Lợi, ThS. Đào Duy Hưng, ThS. Lê Thị Hảo, KS. Nguyễn Thị Hương Xiêm, ThS. Vũ Thị Ánh, ThS. Nguyễn Thế Cường, TS. Hoàng Hải hà 
  Lĩnh vực nghiên cứu 30403. Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc 
  Thời gian bắt đầu 6/2016 
  Thời gian kết thúc 5/2019 
  Tóm tắt Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống cây thất diệp nhất chi hoa. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây thất diệp nhất chi hoa. Xây dựng mô hình trồng cây thất diệp nhất chi hoa ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Xác định thành phần và hàm lượng hoạt chất saponis trong thất diệp nhất chi hoa. Chuyển giao quy trình nhân giống và sản xuất cây thất diệp nhất chi hoa cho địa phương. 
  Từ khoá Thất diệp nhất chi hoa;Saponin;Nhân giống;Canh tác;Thành phần hóa học;Hoạt chất sinh học;Paris polyphylla 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127