Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn tại Cao Bằng 
  Tổ chức chủ trì Viện Thủy công 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Cao Bằng 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Quách Hoàng Hải 
  Cán bộ phối hợp ThS. Đỗ Viết Thắng, ThS. Đinh Văn Thức, ThS. Vũ Ngọc Bình, KS. Trần Văn Quang, KS. Nguyễn Duy Hảo, ThS. Dương Thị Bích Hợp, ThS. Nguyễn Quang Bình, KS. Nguyễn Huy Vượng, TS. Ngô Anh Quân 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20105. Kỹ thuật thuỷ lợI 
  Thời gian bắt đầu 6/2016 
  Thời gian kết thúc 5/2018 
  Tóm tắt Đánh giá sơ bộ về khả năng và điều kiện áp dụng công nghệ đập ngầm và hào thu nước đối với các công trình cấp nước nông thôn. Đề xuất định hướng và xây dựng quy hoạch ứng dụng công nghệ đập ngầm kết hợp hào thu nước trong xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2020. Thiết kế và thi công công trình cấp nước sinh hoạt có ứng dụng công nghệ đập ngầm và hào thu nước. 
  Từ khoá Đập ngầm;Hào thu nước;Quy hoạch;Thiết kế;Thi công;Nước sinh hoạt;Nông thôn 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127