Untitled Document
Hôm nay, 20/4/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy (5/3/2018)

Điều tra, khảo sát, thu thập nguồn gen; lưu giữ và bảo quản an toàn các nguồn gen quý, hiếm hiện có; đánh giá (sơ bộ 10 giống mới thu thập, chi tiết 35 mẫu giống cũ đã bảo tồn an toàn) nguồn gen; xây dựng cơ sở dữ liệu (Data bank) của các mẫu giống đã được đánh giá chi tiết và xác định thuộc đối tượng bảo tồn. ...


 Xem tóm tắt

Mô phỏng dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nano-contact trong cấu trúc chứa các hạt nano tinh thể (5/3/2018)

Nghiên cứu và đưa ra bề mặt chứa các nano tinh thể có kích cỡ và mật độ đồng đều và đưa ra cách tính về khả năng thu nhận các hạt mang điện trên bề mặt của các nano tinh thể cũng như của nano-contact; nghiên cứu sự ảnh hưởng của mật độ và kích cỡ của hạt nano tinh thể lên dòng điện cảm ứng bởi chùm điện tử; nghiên cứu và xác định độ dài khuếch tán của hạt mang điện tích theo mật độ và kích cỡ của ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật chính đến sinh trưởng rừng trồng 3 dòng Bạch đàn (CT3, PN10, CTIV) và 2 dòng Keo lai (KL20, KLTA3) (5/3/2018)

Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn và Keo phục vụ ngành công nghiệp giấy (5/3/2018)

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao bằng chỉ thị phân tử cho các tỉnh phía Bắc, giai đoạn 2012-2015 (5/3/2018)

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước nội địa ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh (5/3/2018)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm của một số dòng Bạch đàn (U6, PN14) và Keo lai (BV10, BV16) (5/3/2018)

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh góp phần hạn chế thiệt hại do gãy đổ và nâng cao giá trị rừng trồng Keo ở vùng Trung tâm Bắc bộ (5/3/2018)

     
   
     
 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống, canh tác và phát triển cây thuốc thất diệp nhất chi hoa (Paris polyphylla Sm) tại Cao Bằng / KS. Nguyễn Mạnh Thắng (chủ nhiệm đề tài) , ThS. Trần Minh Hòa, TS. Lê Sỹ Lợi, ThS. Đào Duy Hưng, ThS. Lê Thị Hảo, KS. Nguyễn Thị Hương Xiêm, ThS. Vũ Thị Ánh, ThS. Nguyễn Thế Cường, TS. Hoàng Hải hà. - Viện Khoa học sự sống

Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống cây thất diệp nhất chi hoa. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây thất diệp nhất chi hoa. Xây dựng mô hình trồng cây thất diệp nhất chi hoa ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Xác định thành phần và hàm lượng hoạt chất saponis trong thất diệp nhất chi hoa. Chuyển giao quy trình nhân giống và sản xuất cây thất diệp nhất chi hoa cho địa phương.

Ngày nhập tin: (19/8/2017)


Các Đề tài/dự án khác:

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (20/8/2017)

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127