Untitled Document
Hôm nay, 21/7/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Đề án hợp tác Việt Lào xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai công nghệ năng lượng sạch (3/4/2018)

Xây dựng một phòng thí nghiệm với các trang thiết bị cơ bản cho nghiên cứu về công nghệ năng lượng sạch bao gồm: Pin mặt trời, pin nhiên liệu; tư vấn và hỗ trợ các cán bộ Lào nắm vững kỹ thuật vận hành các thiết bị trong phòng thí nghiệm; Tư vấn và hỗ trợ trong định hướng nghiên và đào tạo về công nghệ năng lượng sạch phù hợp với các trang thiết bị đã được đầu tư trong phòng thí nghiệm để đạt được ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí xác định các hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu ảnh viễn thám ở Việt Nam (30/3/2018)

Cơ sở thực tiễn và khoa học cho bộ tiêu chí hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh; phân tích sự phù hợp cửa các loại dữ liệu ảnh viễn thám cho các nhóm ứng dụng trong các lĩnh vực, đánh giá nhu cầu dữ liệu ảnh viễn thám ở Việt Nam và dự đoán nhu cầu về tư liệu viễn thám trong tương lai, năng lực cung cấp của vệ tinh viễn thám của Việt Nam; xây dựng bộ tiêu chí phục vụ quy hoạch các hệ thống thiết ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường (30/3/2018)

Nghiên cứu xây dựng phương pháp hạch toán tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông và ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Đáy (30/3/2018)

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện mặt trời nối lưới phù hợp quy mô hộ gia đình (30/3/2018)

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tủ điều khiển kích từ máy phát (kỹ thuật số) cho các nhà máy thủy điện nhỏ có công suất < 20MW (30/3/2018)

Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN (30/3/2018)

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long (29/3/2018)

     
   
     
 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống, canh tác và phát triển cây thuốc thất diệp nhất chi hoa (Paris polyphylla Sm) tại Cao Bằng / KS. Nguyễn Trần Hiếu (chủ nhiệm đề tài) , ThS. Trần Minh Hòa, TS. Lê Sỹ Lợi, ThS. Đào Duy Hưng, ThS. Lê Thị Hảo, KS. Nguyễn Thị Hương Xiêm, ThS. Vũ Thị Ánh, ThS. Nguyễn Thế Cường, TS. Hoàng Hải hà. - Viện Khoa học sự sống

Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống cây thất diệp nhất chi hoa. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây thất diệp nhất chi hoa. Xây dựng mô hình trồng cây thất diệp nhất chi hoa ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Xác định thành phần và hàm lượng hoạt chất saponis trong thất diệp nhất chi hoa. Chuyển giao quy trình nhân giống và sản xuất cây thất diệp nhất chi hoa cho địa phương.

Ngày nhập tin: (19/8/2017)


Các Đề tài/dự án khác:

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (20/8/2017)

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127