Untitled Document
Hôm nay, 19/10/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng Internet (20/8/2018)

Nghiên cứu, xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet nhằm đáp ứng các nhu cầu về dữ liệu không gian của các bộ ngành và xã hội. Xây dựng hệ thống phần mềm cho thuê bản đồ trên mạng internet, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm đo đạc và bản đồ. ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa (database optimization) trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGIS nhằm cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu các phương pháp giám sát và theo dõi hiệu năng hệ quản trị CSDL Oracle; Nghiên cứu phương pháp tối ưu câu lệnh PL/SQL; Nghiên cứu phương pháp cấu hình tối ưu CSDL Oracle. Nghiên cứu các phương pháp giám sát và theo dõi hiệu năng của dịch vụ ArcSDE; Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa ArcSDE. Xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn phương pháp và quy trình giám sát, tối ưu CSDL Oracle và ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ đo đạc chất lơ lửng cho một số Trạm Thủy văn trong điều kiện thay đổi chế độ dòng chảy và công nghệ đo (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ thị sức khỏe môi trường ở Việt Nam (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế giám sát nguồn nước xuyên biên giới phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh hiện nay (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hậu kiểm và giám sát môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường ((Thử nghiệm xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho 5 đối….. (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình, quy định kỹ thuật biên tập các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia (20/8/2018)

     
   
     
 

Đánh giá hiệu quả của can thiệp "Tăng cường áp dụng kiến thức vào thực tế nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng / ThS. Nguyễn Văn Tuyến (chủ nhiệm đề tài) , BS. Nguyễn Thị Lành, Lục Văn Đại, Đinh Thị Phương Hòa, Hoàng Thị Hồng Thắm, Hoàng Thị Hương, Trần Thanh Hằng, Nông Thị Hiện. - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Cao Bằng

Đánh giá thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai của 48 trạm y tế xã ở 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa trước và sau can thiệp của dự án PeriKIP. Đánh giá tuân thủ quy trình theo dõi chuyển dạ, chăm sóc cuộc đẻ tại 3 bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Phục Hòa và mở rộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trước và sau can thiệp. Đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng kiến thức vào thức tế nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trước, trong và sau sinh trên địa bàn huyện Nguyễn Bình, Hà Quảng, Phục Hòa nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung.

Ngày nhập tin: (19/8/2017)


Các Đề tài/dự án khác:

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (20/8/2017)

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127