Untitled Document
Hôm nay, 19/10/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp etanol trên cơ sở xúc tác Pt/Graphen biến tính / GS.TS. Vũ Thị Thu Hà (chủ nhiệm đề tài) , KS. Nguyễn Minh Đăng, ThS. Trần Thị Liên, KS. Vũ Tuấn Anh, TS. Nguyễn Thị Phương Hòa, ThS. Lê Thị Hồng Ngân, CN. Lê Phương Anh. - Hà Nội: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, 2017. - 145 tr.

Xây dựng qui trình và điều chế được các xúc tác trên cơ sở Pt/rGO biến tính, có hoạt tính cao trong quá trình oxy hóa điện hóa ethanol. Trong đó xúc tác hiệu quả nhất là xúc tác PAG, với: cường độ dòng thế tuần hoàn cực đại IF và tỷ số IF/IR, trong môi trường kiềm (NaOH 0,5 M và ethanol 1 M) tương ứng là 3691 mA.mgPt -1 và 1,36, cao hơn so với kết quả tốt nhất đã được công bố tính tới thời điểm hiện tại (3480 mA.mgPt -1); cường độ dòng thế tuần hoàn cực đại IF và tỷ số IF/IR, trong môi trường acid (H2SO4 0,5 M và ethanol 1 M), tương ứng là 1194 mA.mgPt -1 và 1,19, bằng khoảng ½ giá trị tốt nhất được công bố hiện nay (1963,1 mA.mgPt -1). Xúc tác thu được không chỉ có hoạt tính cao trong phản ứng oxy hóa điện hóa ethanol mà còn có độ ổn định hoạt tính tương đối tốt, ứng với độ suy giảm cường độ dòng thế tuần hoàn là 55 %, sau 1200 chu kỳ quét, trong môi trường acid và 49 %, sau 300 chu kỳ quét trong môi trường kiềm. Chế tạo được một mô hình pin DEFC, sử dụng xúc tác PAG, với mật độ phủ Pt là 4 mg.cm-2, kích thước điện cực 7 cm x 7 cm, có công suất đạt 76 mW; có hiệu suất chuyển hóa hóa năng thành điện năng 10 %. Pin hoạt động ổn định. Đặc biệt, những kết quả mới nhất của nhóm tác giả, liên quan đến chất xúc tác trên cơ sở Pd/rGO biến tính, mở ra khả năng phát triển một thế hệ xúc tác có hoạt tính cao hơn hẳn các chất xúc tác đã được biết đến từ trước đến nay, trong phản ứng oxy hoá điện hoá của ethanol. Những nghiên cứu hệ thống về hệ xúc tác mới này sẽ được thực hiện trong những công trình tiếp theo của nhóm tác giả.

Ngày nhập tin: (20/8/2018)


Các KQNC khác:

Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa (database optimization) trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGIS nhằm cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ đo đạc chất lơ lửng cho một số Trạm Thủy văn trong điều kiện thay đổi chế độ dòng chảy và công nghệ đo (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ thị sức khỏe môi trường ở Việt Nam (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế giám sát nguồn nước xuyên biên giới phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh hiện nay (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hậu kiểm và giám sát môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường ((Thử nghiệm xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho 5 đối….. (20/8/2018)

     
   
     
 

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ (19/8/2017)

Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 100% đến kêt quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 75% + 25% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 72% + 28% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 70% + 30% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. So sánh ảnh hưởng của các khẩu phần ăn trên với khẩu phần nuôi gà thả vườn bằng lúa 100% và khẩu phần nuôi thức ăn hỗn hợp 100%. ...


 Xem tóm tắt

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (19/8/2017)

Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về xây dựng mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Tổng quan về chiến lược phát triển nhà trường đối với lĩnh vực đào tạo và chương trình đào tạo. Thực trạng tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán trình độ cao đẳng. Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Phương pháp tổ chức, thực hiện mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo sát một số nguyên liệu làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127