Untitled Document
Hôm nay, 20/1/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác, hấp phụ và các chất hữu cơ có giá trị tăng cao từ bèo lục bình / TS. Vũ Văn Hà (chủ nhiệm đề tài) , PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Văn Chúc, CN. Lâm Thị Tho, KS. Nguyễn Minh Đăng, ThS. Nguyễn Mạnh Hà, CN. Lê Phương Anh, TS. Đỗ Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, 2017. - 100 tr.

Điều chế được 100g chất hấp phụ từ Bèo lục bình. Hoạt tính hấp phụ 3 kim loại Hg2+, Pb2+, As(III) lần lượt là 39,13mg/g; 30,75 mg/g; 7,13 mg/g. Các điều kiện tối ưu như sau: + Than hóa: 4500C, môi trường khí N2 trong 4 giờ. + Hoạt hóa than bằng KOH ở nhiệt độ nung là 7000C trong môi trường khí N2 trong 2 giờ. Điều chế được 50 g chất xúc tác từ Bèo lục bình với mật độ tâm acid - SO3H = 1,1 mmol NH3/g, diện tích bề mặt riêng 177 m2/g. Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Than hóa: 4000C, môi trường khí N2 trong 5 giờ; + Xử lý than bèo với formaldehyde trong môi trường kiềm, sau đó lọc sấy khô và nung than tại 1200C; + Sunfo hóa vật liệu carbon thu được tại 1500C bằng acid sulfuric đặc trong 15 giờ; Điều chế được 500ml acid hữu cơ mạch ngắn với thành phần các acid như sau: acid lactic (3,1%), acid levulinic (2,7%), acid formic (1,8%), acetic acid (0,3%). Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Nhiệt độ tối ưu: 2300C; + Thời gian thủy nhiệt: 13,3 giờ; + Tỷ lệ xúc tác/bèo: 0,525 (g/g).

Ngày nhập tin: (31/10/2017)


Các KQNC khác:

Nghiên cứu công nghệ điều chế nhiên liệu đốt lò trên cơ sở triglyceride biến tính từ dầu mỡ động thực vật phế thải (1/11/2017)

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước (31/10/2017)

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước (31/10/2017)

Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ (31/10/2017)

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm kháng virus Herpes HSV từ cây thồm lồm Polygonum chinense L. (31/10/2017)

Kết hợp các thuật toán thu nhỏ mô hình và phương pháp tích phân số áp dụng trong mô phỏng trường điện từ các hệ thống thiết bị điện có cấu trúc phức tạp (30/10/2017)

     
   
     
 

Đánh giá hiệu quả của can thiệp "Tăng cường áp dụng kiến thức vào thực tế nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (15/5/2017)

Đánh giá thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai của 48 trạm y tế xã ở 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa trước và sau can thiệp của dự án PeriKIP. Đánh giá tuân thủ quy trình theo dõi chuyển dạ, chăm sóc cuộc đẻ tại 3 bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Phục Hòa và mở rộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trước và sau can thiệp. Đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng kiến thức vào ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen (16/5/2017)

Nghiên cứu ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn tại Cao Bằng (16/5/2017)

Văn học Cao Bằng hiện đại từ 1945 đến nay (16/5/2017)

Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (16/5/2017)

Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương (15/5/2017)

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005-2015 (15/5/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127