Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 102.01-2014.39 
  Số đăng ký KQ 2017-52-1134 
  Tên nhiệm vụ Kết hợp các thuật toán thu nhỏ mô hình và phương pháp tích phân số áp dụng trong mô phỏng trường điện từ các hệ thống thiết bị điện có cấu trúc phức tạp 
  Tổ chức chủ trì Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
  Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Đức Tùng 
  Cán bộ phối hợp TS. Lê Thị Minh Châu, TS. Nguyễn Trung Sơn, TS. Trần Thanh Sơn, TS. Đặng Quốc Vương, TS. Phùng Anh Tuấn, ThS. Phạm Hồng Hải 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20201. Kỹ thuật điện và điện tử 
  Thời gian bắt đầu 03/2015 
  Thời gian kết thúc 03/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 30 tr. 
  Tóm tắt Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp số ứng dụng trong mô phỏng, tính toán trường điện từ: Các phương pháp hữu hạn (finite methods), đó là phương pháp phần tử hữu hạn FEM (Finite Element Method), phương pháp thể tích hữu hạn FVM (Finite Volume Method); Các phương pháp tích phân số, đó là phương pháp tích phân bề mặt BEM (Boundary Element Method), phương pháp mô men MoM (Method of Moment), phương pháp PEEC (Partial Element Equivalent Circuit). Nghiên cứu phương pháp PEEC và các phương pháp, thuật toán tính toán hiện đại nhằm cải thiện phương pháp PEEC, hướng đến mô phỏng và tính toán các thiết bị điện kích thước lớn: Nghiên cứu phương pháp mạch điện tương đương (PEEC- Partial Element Equivalent Circuit), thuật toán nén ma trận (FMM- Fast Multipole Method). Nghiên cứu phương pháp xây dựng mạch điện tương đương (Equivalent circuit synthesis method) có kích thươc nhỏ hơn mạch thực tế, để có thể sử dụng trong mô phỏng thời gian thực. Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật giảm bậc (model order reduction), hướng đến xây dựng thuật toán tối ưu (về kích thước và độ chính xác) áp dụng để giảm bậc mạch điện RLC từ phương pháp PEEC. Áp dụng chương trình tính toán thu được để mô phỏng, tính toán một thiết bị thực tế có cấu trúc lớn. 
  Từ khoá Thuật toán; Tích phân số; Thiết bị điện 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14324 
 
   
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127