Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2017-04-1133 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ 
  Tổ chức chủ trì Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 
  Cơ quan chủ quản Bộ Tài nguyên và Môi trường 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Dương Văn Khảm 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Hữu Quyền, ThS. Nguyễn Hồng Sơn, ThS. Trần Thị Tâm, TS. Nguyễn Văn Toàn, CN. Nguyễn Thị Trang, ThS. Hồ Thị Thu Trang, CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền, CN. Phạm Quang Huy, ThS. Đỗ Thanh Tùng 
  Lĩnh vực nghiên cứu 10510. Khí tượng học và các khoa học khí quyển 
  Thời gian bắt đầu 01/2015 
  Thời gian kết thúc 09/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 221 tr. 
  Tóm tắt Điều tra, khảo sát về sương muối, nhiệt độ thấp. Đo đạc GPS phục vụ nắn chỉnh ảnh viễn thám, và đo đạc phổ phản xạ bằng máy ASD để xác định hiện trạng lớp phủ liên quan đến sương muối ở một số khu vực trọng điểm. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh viễn thám phục vụ xây dựng thuật toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sương muối, nhiệt độ thấp đến một số lĩnh vực: Tiền xử lý và hiệu chỉnh ảnh viễn thám phục vụ giải đoán ảnh xác định trường nhiệt, trường ẩm nội suy dữ liệu không gian phục vụ xây dựng bản đồ sương muối; Nghiên cứu các chỉ tiêu viễn thám và xây dựng mối quan hệ giữa các chỉ tiêu viễn thám với yếu tố nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí trên cơ sở các số liệu quan trắc, và số liệu đo đạc, thực nghiệm; Nghiên cứu tiêu chí và quy luật hình thành sương muối, nhiệt độ thấp theo không gian và thời gian trên cơ sở các chỉ tiêu khí tượng và viễn thám; Nghiên cứu xác định 4 mức khắc nghiệt về mặt thời tiết và khí hậu (nhẹ, trung bình, nặng, rất nặng) của sương muối, nhiệt độ thấp ở vùng nghiên cứu; Xây dựng tập bản đồ chuyên đề sương muối, nhiệt độ thấp theo công nghệ GIS tỷ lệ 1/100.000 cho từng tỉnh và tỷ lệ 1/250.000 cho cả vùng; Xây dựng công cụ giám sát và cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp thời gian trước 1 ngày và trước 2 ngày; Nghiên cứu đánh giá vùng an toàn sương muối, nhiệt độ thấp và đề xuất quy hoạch vùng an toàn đối với một số đối tượng nông nghiệp chính, và viết sổ tay hướng dẫn sử dụng tập bản đồ và mô hình giám sát, cảnh báo sương muối nhiệt độ thấp. 
  Từ khoá Sương muối; Thiên tai; Miền Bắc 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14323 
 
   
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127