Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2017-24-1130 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu công nghệ điều chế nhiên liệu đốt lò trên cơ sở triglyceride biến tính từ dầu mỡ động thực vật phế thải 
  Tổ chức chủ trì Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu 
  Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
  Cơ quan chủ quản Bộ Công Thương 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Cao Thị Thúy 
  Cán bộ phối hợp ThS. Bùi Duy Hùng, CN. Phạm Anh Tài, KS. Đỗ Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Phương Hòa, CN. Lê Ngọc Quang, CN. Lê Thị Thái Hường 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20401. Sản xuất hóa học công nghiệp nói chung (nhà máy, sản phẩm) 
  Thời gian bắt đầu 01/2016 
  Thời gian kết thúc 12/2016 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 84 tr. 
  Tóm tắt Nghiên cứu tổng hợp được xúc tác dị thể Na2SiO3/MgO bằng phương pháp ngâm tẩm. Chất xúc tác đã được nghiên cứu đặc trưng tính chất bằng phương pháp XRD, SEM. Khảo sát các chất xúc tác khác nhau cho phản ứng biến tính triglyceride bằng methyl acetate, bao gồm xúc tác đồng thể CH3ONa/CH3OH 30% và xúc tác dị thể dạng khan KOH, MgO, K2CO3, Na2SiO3, Na2SiO3/MgO. Trong số xúc tác đã khảo sát, xúc tác Na2SiO3/MgO thể hiện hoạt tính cao trong phản ứng biến tính triglyceride bằng methyl acetate. Nghiên cứu phản ứng biến tính triglyceride bằng methyl acetate trên xúc tác dị thể Na2SiO3/MgO và đã xác định được điều kiện phản ứng phù hợp nhất bao gồm: tỷ lệ mol methyl acetate/triglyceride là 12/1, phản ứng trong điều kiện hồi lưu (khoảng 60oC), thời gian phản ứng từ 60 phút đến 120 phút. Điều chế 10 lít sản phẩm triglyceride biến tính và đánh giá tính ổn định, tính hiệu quả của quá trình biến tính triglyceride, chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy, quy trình sản xuất triglyceride biến tính đề xuất là phù hợp, chất lượng sản phẩm thu được đồng đều, đạt yêu cầu. Tiến hành thử nghiệm pha trộn sản phẩm triglyceride biến tính vào nhiên liệu dầu đốt lò truyền thống (dầu FO và dầu diesel). Việc pha trộn không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng của dầu FO và dầu diesel (vẫn thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN). Việc thử nghiệm nhiên liệu diesel pha chế với triglyceride biến tính cũng cho những kết quả khả quan, nhiên liệu diesel pha trộn với 5% và 10% triglyceride biến tính là phù hợp cho quá trình vận hành lò hơi. 
  Từ khoá Nhiên liệu đốt lò; Diesel 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14320 
 
   
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127