Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2017-24-1132 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác, hấp phụ và các chất hữu cơ có giá trị tăng cao từ bèo lục bình 
  Tổ chức chủ trì Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu 
  Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
  Cơ quan chủ quản Bộ Công Thương 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Vũ Văn Hà 
  Cán bộ phối hợp PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Văn Chúc, CN. Lâm Thị Tho, KS. Nguyễn Minh Đăng, ThS. Nguyễn Mạnh Hà, CN. Lê Phương Anh, TS. Đỗ Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20406. Kỹ thuật hoá dầu 
  Thời gian bắt đầu 01/2016 
  Thời gian kết thúc 12/2016 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 100 tr. 
  Tóm tắt Điều chế được 100g chất hấp phụ từ Bèo lục bình. Hoạt tính hấp phụ 3 kim loại Hg2+, Pb2+, As(III) lần lượt là 39,13mg/g; 30,75 mg/g; 7,13 mg/g. Các điều kiện tối ưu như sau: + Than hóa: 4500C, môi trường khí N2 trong 4 giờ. + Hoạt hóa than bằng KOH ở nhiệt độ nung là 7000C trong môi trường khí N2 trong 2 giờ. Điều chế được 50 g chất xúc tác từ Bèo lục bình với mật độ tâm acid - SO3H = 1,1 mmol NH3/g, diện tích bề mặt riêng 177 m2/g. Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Than hóa: 4000C, môi trường khí N2 trong 5 giờ; + Xử lý than bèo với formaldehyde trong môi trường kiềm, sau đó lọc sấy khô và nung than tại 1200C; + Sunfo hóa vật liệu carbon thu được tại 1500C bằng acid sulfuric đặc trong 15 giờ; Điều chế được 500ml acid hữu cơ mạch ngắn với thành phần các acid như sau: acid lactic (3,1%), acid levulinic (2,7%), acid formic (1,8%), acetic acid (0,3%). Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Nhiệt độ tối ưu: 2300C; + Thời gian thủy nhiệt: 13,3 giờ; + Tỷ lệ xúc tác/bèo: 0,525 (g/g). 
  Từ khoá Chất hấp phụ; Chất xúc tác; Bèo lục bình 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14321 
 
   
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127