Untitled Document
Hôm nay, 26/5/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2017-32-1137 
  Tên nhiệm vụ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước 
  Tổ chức chủ trì Vụ Tổ chức cán bộ 
  Cơ quan chủ quản Kiểm toán nhà nước 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Văn Tạo, ThS. Trần Hải Đông 
  Cán bộ phối hợp CN. Hoàng Thị Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Diệu Minh, ThS. Lê Thị Hải Yến, CN. Trần Ngọc An, CN. Lê Thị Thu Hiền, CN. Vũ Thị Kim Oanh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50602. Hành chính công và quản lý hành chính 
  Thời gian bắt đầu 01/2015 
  Thời gian kết thúc 06/2016 
  Năm viết báo cáo 2016 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 120 tr. 
  Tóm tắt Nghiên cứu các vấn đề lý luận góp phần làm rõ cơ sở lý luận về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức nói chung; của Kiểm toán nhà nước (KTNN) nói riêng. Đánh giá thực trạng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN. Đề xuất phương hướng và các giải pháp tiếp tục hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN. Đánh giá thực trạng vấn đề xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; đánh giá những ưu điểm và hạn chế của vấn đề xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức kể từ khi Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. 
  Từ khoá Công chức; Viên chức; Kiểm toán nhà nước 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14327 
 
   
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127