Untitled Document
Hôm nay, 26/8/2019
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
  Tìm thấy 29161 báo cáo KQNC

1. Chọn giống lúa chịu mặn, năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Cà Mau / PGS.TS. Võ Công Thành (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Cần Thơ, 2016. - 254 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

2. Chọn giống lúa chịu mặn, năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Cà Mau / PGS.TS. Võ Công Thành (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Cần Thơ, 2016. - 254 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

3. Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng du lịch tại tỉnh Cà Mau / TS. Phạm Thế Tri, ThS. Nguyễn Quang Thuần (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2016. - 230 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

4. Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng du lịch tại tỉnh Cà Mau / TS. Phạm Thế Tri, ThS. Nguyễn Quang Thuần (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2016. - 230 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

5. Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng du lịch tại tỉnh Cà Mau / TS. Phạm Thế Tri, ThS. Nguyễn Quang Thuần (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2016. - 230 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

6. Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng du lịch tại tỉnh Cà Mau / TS. Phạm Thế Tri, ThS. Nguyễn Quang Thuần (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2016. - 230 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

7. Trồng thử nghiệm và xử lý ra hoa giống lan Mokara cắt cành tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Cà Mau / ThS. Lê Thị Cẩm Tú (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 45 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

8. Trồng thử nghiệm và xử lý ra hoa giống lan Mokara cắt cành tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Cà Mau / ThS. Lê Thị Cẩm Tú (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 45 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

9. Điều tra đánh giá các mô hình rừng - tôm kết hợp và đề xuất biện pháp canh tác theo hướng bền vững trên khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Hữu Quyền (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Kiểm lâm Cà Mau, 2016. - 150 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

10. Điều tra đánh giá các mô hình rừng - tôm kết hợp và đề xuất biện pháp canh tác theo hướng bền vững trên khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Hữu Quyền (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Kiểm lâm Cà Mau, 2016. - 150 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

11. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và giải pháp mở rộng mặt cầu trùm thuật, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / TS. Nguyễn Thạc Quang, ThS. Lê Thành Huấn (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Giao thông vận tải Cà Mau, 2016. - 110 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

12. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và giải pháp mở rộng mặt cầu trùm thuật, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / TS. Nguyễn Thạc Quang, ThS. Lê Thành Huấn (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Giao thông vận tải Cà Mau, 2016. - 110 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

13. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và giải pháp mở rộng mặt cầu trùm thuật, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / TS. Nguyễn Thạc Quang, ThS. Lê Thành Huấn (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Giao thông vận tải Cà Mau, 2016. - 110 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

14. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và giải pháp mở rộng mặt cầu trùm thuật, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau / TS. Nguyễn Thạc Quang, ThS. Lê Thành Huấn (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Giao thông vận tải Cà Mau, 2016. - 110 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

15. Trồng thử nghiệm nấm Linh Chi (Ganoderma Lucidum) tại Cà Mau / CN. Trương Bảo Khuyên (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 36 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

16. Trồng thử nghiệm nấm Linh Chi (Ganoderma Lucidum) tại Cà Mau / CN. Trương Bảo Khuyên (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 36 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

17. Xây dựng mô hình sản xuất một vụ lúa - tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) và một vụ tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại hai huyện Cái Nước và Thới Bình, tỉnh Cà Mau / KS. Ngô Minh Lý (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Phân Viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu, 2016. - 60 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

18. Xây dựng mô hình sản xuất một vụ lúa - tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) và một vụ tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại hai huyện Cái Nước và Thới Bình, tỉnh Cà Mau / KS. Ngô Minh Lý (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Phân Viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu, 2016. - 60 trang

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

19. Phát triển mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau / KS. Lưu Mỹ Hạnh, ThS. Đoàn Hữu Nghị (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

20. Phát triển mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau / KS. Lưu Mỹ Hạnh, ThS. Đoàn Hữu Nghị (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

21. Phát triển mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau / KS. Lưu Mỹ Hạnh, ThS. Đoàn Hữu Nghị (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

22. Phát triển mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau / KS. Lưu Mỹ Hạnh, ThS. Đoàn Hữu Nghị (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

23. Xây dựng phát triển mô hình trồng nấm rơm tại 3 huyện U Minh, Thới Bình và huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Chí Thành (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 65 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

24. Xây dựng phát triển mô hình trồng nấm rơm tại 3 huyện U Minh, Thới Bình và huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Chí Thành (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 65 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

25. Nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp từ kích cỡ 15-20 con/kg lên cá thương phẩm tại tỉnh Cà Mau / ThS. Trần Hoàng Vũ (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

26. Nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp từ kích cỡ 15-20 con/kg lên cá thương phẩm tại tỉnh Cà Mau / ThS. Trần Hoàng Vũ (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau, 2016. - 70 trang + phụ lục

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

27. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm cho sinh sản giống ngao móng tay chúa ( Cultellus maximus, Gmelin 1791) tại tỉnh Cà Mau / ThS. Nguyễn Quốc Thể (chủ nhiệm đề tài)Phân Viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu, 2017. - 103 tr.

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

28. Xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp trên vùng đất phèn nặng tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau / ThS. Đoàn Hữu Nghị (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ, 2017. - 67 tr.

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

29. Xây dựng mô hình xen canh lúa-tôm càng xanh toàn đực tại xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình và Khánh Thuận, Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau / ThS. Vũ Hồng Như Yến, ThS. Mai Xuân Hương (chủ nhiệm đề tài)Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau - 67 tr.

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

30. Xây dựng mô hình xen canh lúa-tôm càng xanh toàn đực tại xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình và Khánh Thuận, Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau / ThS. Vũ Hồng Như Yến, ThS. Mai Xuân Hương (chủ nhiệm đề tài)Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau - 67 tr.

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

31. Ứng dụng và phát triển công nghệ ương giống cá chình hoa (Anguilla marmorata) theo hình thức công nghiệp, trọng lượng từ 5 G/con đạt trên 30G/ con tại tỉnh Cà Mau / TS. Thái Trường Giang (chủ nhiệm đề tài); Nguyễn Phúc, Trần Hoàng Vũ, Dương Thanh Nhàn, Mai Văn Dư, Nguyễn Hoàng Nam, Võ Hoài Phong, Nguyễn Thanh Thịnh. - Cà Mau: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận, 2017. - 65 tr.

Nơi lưu trữ: 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xem tóm tắt

32. Xây dựng các mô hình canh tác hiệu quả trên vùng đất phèn khu vực tái định cư khí điện đạm, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau / GS.TS. Võ Thị Gương (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại Học Cần Thơ, 2012. - 91 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

33. Xây dựng các mô hình canh tác hiệu quả trên vùng đất phèn khu vực tái định cư khí điện đạm, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau / GS.TS. Võ Thị Gương (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại Học Cần Thơ, 2012. - 91 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

34. Sưu tầm, tuyển chọn và sử dụng bài hát dân ca, trò chơi dân gian ở Cà Mau vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường / ThS. Đoàn Thị Bẩy (chủ nhiệm đề tài); ThS. Nguyễn Thanh Dân, CN. Lê Quan Đức, CN. Cao Minh Hồng, ThS. Vưu Nghị Lực, ThS. Mai Văn Lợi, ThS. Lê Phương Tuệ, CN. Trương Hải Ưng. - Cà Mau: Sở Giáo Dục Đào Tạo Cà Mau, 2012. - 201 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

35. Sưu tầm, tuyển chọn và sử dụng bài hát dân ca, trò chơi dân gian ở Cà Mau vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường / ThS. Đoàn Thị Bẩy (chủ nhiệm đề tài); ThS. Nguyễn Thanh Dân, CN. Lê Quan Đức, CN. Cao Minh Hồng, ThS. Vưu Nghị Lực, ThS. Mai Văn Lợi, ThS. Lê Phương Tuệ, CN. Trương Hải Ưng. - Cà Mau: Sở Giáo Dục Đào Tạo Cà Mau, 2012. - 201 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

36. Thử nghiệm mô hình trồng cây mấm trắng (avicennia alba blume) chắn sóng chống xói lở ở một số tuyến sông và kênh rạch tại tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Thành Thuân (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Lâm Nghiệp tỉnh Cà Mau, 2012. - 70 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

37. Thử nghiệm mô hình trồng cây mấm trắng (avicennia alba blume) chắn sóng chống xói lở ở một số tuyến sông và kênh rạch tại tỉnh Cà Mau / KS. Nguyễn Thành Thuân (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Lâm Nghiệp tỉnh Cà Mau, 2012. - 70 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

38. Điều tra đánh giá hiện trạng nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau và đề xuất giải pháp phát triển / ThS. Mai Hữu Chinh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Cà Mau, 2012. - 98 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

39. Điều tra đánh giá hiện trạng nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau và đề xuất giải pháp phát triển / ThS. Mai Hữu Chinh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Cà Mau, 2012. - 98 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

40. Điều tra tổng hợp các mô hình sản xuất có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tỉnh Cà Mau / ThS. Lương Văn Khanh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Viện Kỹ Thuật Biển, 2012. - 254 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

41. Điều tra tổng hợp các mô hình sản xuất có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tỉnh Cà Mau / ThS. Lương Văn Khanh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Viện Kỹ Thuật Biển, 2012. - 254 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

42. Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế vườn dừa cũ và khảo sát khả năng phát triển của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao tại Cà Mau / PGS.TS. Trần Văn Hâu (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại Học Cần Thơ, 2012. - 151 + phụ lục tr

Xem tóm tắt

43. Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế vườn dừa cũ và khảo sát khả năng phát triển của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao tại Cà Mau / PGS.TS. Trần Văn Hâu (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trường Đại Học Cần Thơ, 2012. - 151 + phụ lục tr

Xem tóm tắt

44. Xây dựng tiêu bản thực vật vườn quốc gia U Minh Hạ, vườn quốc gia Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai / Đặng Trung Tân, Lương Văn Minh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Kỹ Thuật Rừng Ngậ, 2012. - 38 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

45. Xây dựng tiêu bản thực vật vườn quốc gia U Minh Hạ, vườn quốc gia Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai / Đặng Trung Tân, Lương Văn Minh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Kỹ Thuật Rừng Ngậ, 2012. - 38 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

46. Xây dựng tiêu bản thực vật vườn quốc gia U Minh Hạ, vườn quốc gia Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai / Đặng Trung Tân, Lương Văn Minh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Kỹ Thuật Rừng Ngậ, 2012. - 38 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

47. Xây dựng tiêu bản thực vật vườn quốc gia U Minh Hạ, vườn quốc gia Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai / Đặng Trung Tân, Lương Văn Minh (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Kỹ Thuật Rừng Ngậ, 2012. - 38 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

48. Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ sâu bệnh chính hại lúa trên đất nuôi tôm / Nguyễn Hữu Cầu (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Cà Mau, 2012. - 61 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

49. Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ sâu bệnh chính hại lúa trên đất nuôi tôm / Nguyễn Hữu Cầu (chủ nhiệm đề tài) - Cà Mau: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Cà Mau, 2012. - 61 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

50. Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị cho ấu trùng cua biển (scylla paramamosain) từ giai đoạn zoae 1 đến cua giống trong trại sản xuất giống ở tỉnh Cà Mau / CN. Tiêu Thanh Tươi (chủ nhiệm đề tài); ThS. Ngô Thị Ngọc Thủy, KS. Hoàng Thị Hiền, KS. Nguyễn Thanh Hà, KS. Võ Bích Xoàn, KS. Phan Thu Trang. - Cà Mau: Phâaa, 2012. - 84 tr. + phụ lục

Xem tóm tắt

 
 
     
 
 
 

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127