Untitled Document
Hôm nay, 15/6/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
      

TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN

      
      

Hướng dẫn tìm kiếm:

1. Nhập thông tin cần tìm vào ô trống (không phân biệt chữ hoa chữ thường).  Ví dụ nghiên cứu # dầu mỏ có nghĩa là tìm trong mọi trường vừa có từ nghiên cứu vừa có từ dầu mỏ
2. Dấu # được qui định là toán tử AND dấu $ được qui định là toán tử OR
3. Nhấn nút Go (hoặc nhấn phím Enter)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127