Untitled Document
Hôm nay, 21/3/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của Hợp tác xã để thực hiện hiệu quả Luật HTX năm 2012 (29/1/2018)

Trình bày một số vấn đề lý luận về chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) theo luật hợp tác xã (HTX). Đánh giá thực trạng hoạt động và kết quả chuyển đổi hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của HTXNN theo Luật HTX 2012, phát hiện những hạn chế và nguyên nhân. Tổng kết các mô hình HTXNN chuyển đổi thành công về hình thức tổ chức và phương thức ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Công thương (8/1/2018)

Khái quát chung về các doanh nghiệp có vốn nhà nước của Bộ Công Thương và một số vấn đề lý luận chung về công tác thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua của doanh nghiệp nhà nước có vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương. Đánh giá thực trạng lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương. Đánh giá tổ chức và hoạt động của ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng (8/1/2018)

Nghiên cứu sản xuất enzym asparaginase tái tổ hợp, ứng dụng giảm lượng acrylamit tạo thành trong sản xuất bánh nướng (8/1/2018)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đào tạo chính quy thương mại điện tử trình độ đại học ở Việt Nam (8/1/2018)

Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên lãnh thổ Việt Nam (8/1/2018)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thị trường hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (8/1/2018)

Nghiên cứu xây dựng mô hình, quy trình, giải pháp triển khai hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam (8/1/2018)

     
   
     
 

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ (19/8/2017)

Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 100% đến kêt quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 75% + 25% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 72% + 28% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 70% + 30% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. So sánh ảnh hưởng của các khẩu phần ăn trên với khẩu phần nuôi gà thả vườn bằng lúa 100% và khẩu phần nuôi thức ăn hỗn hợp 100%. ...


 Xem tóm tắt

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (19/8/2017)

Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về xây dựng mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Tổng quan về chiến lược phát triển nhà trường đối với lĩnh vực đào tạo và chương trình đào tạo. Thực trạng tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán trình độ cao đẳng. Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Phương pháp tổ chức, thực hiện mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo sát một số nguyên liệu làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127