Untitled Document
Hôm nay, 21/9/2017
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Đánh giá thực trạng quản lí chất thải rắn nông thôn và đề xuất khung chính sách quản lí cho giai đoạn 2020-2030 dưới góc độ của Khoa học xã hội và nhân văn (17/7/2017)

Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất thải rắn ở nông thôn. Đánh giá thực trạng quản lý chất rắn ở khu vực nông thôn. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đến năm 2025 và các tuyến ảnh hưởng đến môi trường. Đề xuất khung chính sách quản lý chất thải rắn nông thôn giai đoạn tới. Đề xuất mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn cho các ...


 Xem tóm tắt

Khảo cổ học thời đại kim khí vùng ngập mặn Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh) (17/7/2017)

Tổng quan về tình hình nghiên cứu khảo cổ học ở khu vực cận biển Đông Nam Bộ. Hệ thống hoá tư liệu khảo cổ học trên cả hai đối tượng di tích và di vật. Xác định khung niên đại và các mối quan hệ văn hoá và cả thương mãi của các di tích khảo cổ học vùng cận biển với các vùng khác. Xác lập các mối quan hệ văn hoá. Giới thiệu giá trị văn hoá của nhóm di tích vùng cận biển và kiến nghị các giải pháp ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu của chi Sa nhân (Amomum) và Riềng (Alpinia) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ (17/7/2017)

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 11 trong đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước là sông, suối. Áp dụng thử nghiệm cho sông Cầu (đoạn từ trạm thủy văn Gia Bẩy đến Phả Lại), sông Thương (đoạn từ trạm thủy văn Cầu Sơn - đến Phả Lại) (17/7/2017)

Nghiên cứu xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành tài nguyên và môi trường (17/7/2017)

Nghiên cứu xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành tài nguyên và môi trường (17/7/2017)

Nghiên cứu, đánh giá tác động của đô thị hóa đến lượng cung cấp cho nước dưới đất thành phố Hà Nội (17/7/2017)

Nguồn thực vật có tinh dầu khu vực Tây Nguyên (17/7/2017)

     
   
     
 

Đánh giá hiệu quả của can thiệp "Tăng cường áp dụng kiến thức vào thực tế nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (15/5/2017)

Đánh giá thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai của 48 trạm y tế xã ở 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa trước và sau can thiệp của dự án PeriKIP. Đánh giá tuân thủ quy trình theo dõi chuyển dạ, chăm sóc cuộc đẻ tại 3 bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Phục Hòa và mở rộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trước và sau can thiệp. Đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng kiến thức vào ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen (16/5/2017)

Nghiên cứu ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn tại Cao Bằng (16/5/2017)

Văn học Cao Bằng hiện đại từ 1945 đến nay (16/5/2017)

Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (16/5/2017)

Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương (15/5/2017)

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005-2015 (15/5/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127